Сұрақ-жауап

Пікірлер 43

 • Мені ақысыз жұмыстан шығарып жіберді, Мен 1 сәуірден 20 сәуірге дейін жұмыс жасағам. Ол заңды ма ?

  • Құрметті Мөлдір ханым!

   Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген жағдайларды қоспағанда, еңбек қатынастары жұмыскер мен жұмыс берушінің арасында Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексіне сәйкес жасалатын еңбек шартының негізінде туындайды.
   Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің 113 бабына сәйкес жалақы Қазақстан Республикасының ұлттық валютасында ақшалай нысанда белгіленеді және айына бір реттен сиретпей, келесі айдың бірінші онкүндігінен кешіктірілмей төленеді. Жалақы төленетін күн еңбек шартында көзделеді. Еңбек шарты тоқтатылған кезде жұмыс берушіден жұмыскерге тиесілі сомаларды төлеу ол тоқтатылғаннан кейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.
   Осыған орай, еңбек заңнамасының бұзылу фактілері орын алған жағдайда, Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасына заңсыз жұмыстан босату және жалақы төлемеу мәселесі бойынша Қазақстан Республикасының «Жеке және заңды тұлғалардың өтiнiштерiн қарау тәртiбi туралы» Заңының 6 бабында белгіленген тәртіппен жұмыс берушіңізге шағымдануға құқылысыз.

   Басқарма басшысының
   орынбасары Е.Есіркепов

   Орынд. А.Мұстафаева,
   430631

 • Совместительство или совмещение должностей. Различия в оформлении
  Работник работает на полную ставку на одной должности, руководство решило поручить ей работу в другой должности. Так как речь идет о ставках, а не о процентах, работник, помимо своих 8 часов, отрабатывает дополнительные 4 часа ежедневно. Можем ли мы заключить с ней трудовой договор по совместительству на 0,5 ставки (пп.56 п.1 ст.1 ТК РК) или же это будет совмещение должностей (пп. 1 п. 2 ст. 111 ТК РК)?

  • На Ваш запрос от 04.05.2019 года.
   Трудовой кодекс Республики Казахстан (далее – Кодекс) выделяет понятие «совмещения должностей». Поручаемые работникам дополнительные работы могут осуществляться путем совмещения должностей – выполнения работником наряду со своей основной работой, предусмотренной трудовым договором (должностной инструкцией), дополнительной работы по другой вакантной должности.
   В случае, если дополнительной работы имеют временный характер (за счет временно отсутствующего работника, либо предполагается, что на вакантное место трудоустроится новый работник), то при издании акта работодателя необходимо руководствоваться статьей 111. Согласно статьи 111 Трудового кодекса РК (далее – Трудовой Кодекс) работникам, выполняющим в одной и той же организации наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым договором, дополнительную работу по другой или такой же должности либо обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы, производится доплата.
   При этом, необходимо учитывать нагрузку работника и наличие свободного времени для выполнения дополнительной работы.
   В случае же, на вакантное место не предполагается принятие нового работника, то с действующим работником необходимо заключить дополнительное соглашение к трудовому договору.

 • Сәлеметсізбе! Зейнеткерлік жасқа толған, кәсіби және біліктілік деңгейі жоғары жұмыскермен еңбек шарты оның еңбекке қабілеттілігі ескеріле отырып, ҚР еңбек кодексінде шектеусіз, жыл сайын ұзартылуы мүмкіндігі қарастырылған. Кәсіпорында 08.06.2017ж. жұмысқа қабылданған қызметкер 2019 жылдың шілде айында зейнеткерлік жасқа толады. Бұл қызметкермен жоғарыда көрсетілген еңбек шартын ұзарту мүмкіндігін қарастырып отырмыз. Сұрақ: Зейнеткерлік жасқа толған қызметкермен еңбек қатынастарын жалғастыру үшін еңбек шартына қосымша келісім жасау керекпе?

  • Құрметті Аида!
   Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің (ары қарай – Кодекс) 52-бабы 1-тармағы 24-тармақшасына сәйкес, жұмыскермен еңбек шарты жұмыс берушінің бастамасы бойынша, тараптардың өзара келісімі бойынша еңбек шартының мерзімін жыл сайын ұзарту құқығы бар жұмыскер «Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 11-бабының 1-тармағында белгіленген зейнеткерлік жасқа толған жағдайларда бұзылуы мүмкін.
   Сонымен қатар, Кодекстің 33-бабы 2-тармағына сәйкес, еңбек шартына, оның ішінде басқа жұмысқа ауыстыру кезінде, өзгерістер мен толықтырулар енгізуді тараптар осы баптың 1-тармағында көзделген тәртіппен қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда жүзеге асырады.
   Сондықтан, тараптардың өзара келісімі бойынша еңбек шартының мерзімін жыл сайын ұзарту құқығы бар жұмыскер Кодексте көзделген тәртіппен қосымша келісім түрінде жазбаша нысанда жүзеге асырады.

 • Саламатсизба! 26.05.2019 жылы мені жұмысқа алды! Бірақ қазір спец. одеждаға бізден ақша жинап жатыр. Ол заңды ма?

  • Құрметті Арайлым!

   Арнайы киім – жұмыскерді зиянды және (немесе) қауіпті өндірістік факторлардан қорғауға арналған киім, аяқкиім, баскиім, қолғап, өзге де жеке қорғаныш құралдары болып табылады.

   Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің (бұдан әрі-Кодекс) 182 бабы 2 тармағы 4) тармақшасына сәйкес жұмыс беруші жұмыскерлерге қажетті санитариялық-гигиеналық жағдайлар жасауға, еңбек жөніндегі уәкілетті мемлекеттік орган белгілеген нормаларға сәйкес жұмыскерлердің арнайы киімі мен аяқкиімін беруді және жөндеуді, оларды профилактикалық өңдеу, жуу және дезинфекциялау құралдарымен, медициналық қобдишамен, сүтпен немесе бірдей тамақ өнімдерімен және (немесе) диеталық (емдік және профилактикалық) тамақтануға арналған арнайы өнімдермен, жеке және ұжымдық қорғаныш құралдарымен жабдықтауды қамтамасыз етуге міндетті.

   Демек, жұмыскер еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау бойынша өткізілген іс-шаралар үшін ешқандай шығындарды өтемейді.

   Басқарма басшысының

   орынбасары Е.Есіркепов

   Орынд. А.Мұстафаева,

   430631

 • Добрый день! Меня зовут Александр, я работал в одной компании и был уволен по собственному желанию 8 мая 2019 года. Компания осталась мне должна выплотить компенсацию за оставшиеся дни отпуска. на сегодняшний день прошло уже 22 дня со дня моего увольнения. Могу ли я как то потребовать в правовой форме выплату? и куда мне обратиться? спасибо.

  • На Ваше электронное письмо, опубликованное на сайте в 10.06.2019 году.

   Согласно пункта 4 статьи 113 Трудового Кодекса Республики Казахстан при прекращении трудового договора выплата сумм, причитающихся работнику от работодателя, производится не позднее трех рабочих дней после его прекращения.

   Если работодатель не производит выплаты сумм, причитающихся работнику своевременно, Вы можете письменно обратиться в Управление инспекции труда акимата Жамбылской области.

   И.о. заместителя руководителя

   Управления Б.Абди

   Исполнитель: Г.Бакирбаева

   45-63-42

 • Здравствуйте ! Прошу Вас дать разъяснение по следующим вопросам ТК РК, 1. Если работник ко дню истечения срока трудового договора (расторжение по ст.51 ТК РК) находится на больничном или в отпуске , правомерно ли расторгать договор в данном случае если работник в день истечения трудового договора отсутствует на работе по указанным или иным причинам и каким образом ему вручается уведомление об истечении срока трудового договора и его расторжении?. 2. Количество продлении срока трудового договора, заключенного на определенный срок не менее одного года, не может превышать двух раз.

  • Уважаемый Калкабаев Елдос!

   Согласно статьи 51 Трудового кодекса Республики Казахстан (далее-ТК РК) трудовой договор, заключенный на определенный срок, прекращается в связи с истечением его срока.
   Датой истечения срока трудового договора, заключенного на определенный срок, является последний день работы работника согласно сроку, обусловленному трудовым договором.
   Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время выполнения определенной работы, является день завершения работы.
   Датой истечения срока трудового договора, заключенного на время замещения временно отсутствующего работника, является рабочий день, предшествующий дню выхода на работу работника, за которым сохранялось место работы (должность).
   Согласно ст. 30 ТК РК в случае истечения срока действия трудового договора, если ни одна из сторон в течение последнего рабочего дня (смены) письменно не уведомила о прекращении трудовых отношений, он считается продленным на тот же срок, на который был ранее заключен, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 51 ТК РК.
   Таким образом, работодатель должен потребовать о прекращении трудовых отношений в течение последнего рабочего дня (смены), и уведомленияв данном случае не требуется.
   Ограничение возможности расторжения трудового договора установлены ст. 54 ТК РК в случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя, а в Вашем случае истекает срок трудового договора. Прекращение трудового договора по истечении срока является самостоятельным основанием прекращения трудовых отношений.
   Исходя из этих требовании, работодатель прекращает трудовые отношения в срок указанный в трудовом договоре

 • Саламатсыз ба! Мен Тараз қаласындағы бір отра мектепке қарасты шағын бала-бақшада тәрбиешінің көмекшісі болып жұмыс жасаймын. Басшылық бізге шагын бала-бақша ғимаратын жөндеу жұмыстарын ( эмулсия жағу, кілем жуу, алаңның шөбін жұлу т.б) істеу тікелей сендердің міндеттерің деп осы күннің ыстығында істетіп жатыр. Осы жағдай заңды ма?

  • Құрметті Жібек!
   Сіздің 2019 жылғы 19 шілдедегі Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасының интернет желісіндегі сайтына жазған сұрағыңыз бойынша келесідей жауап береміз.
   Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 22 бабының 2 тармағы 1 тармақшасына сәйкес жұмыскер еңбек міндеттерін келісімдерге, еңбек, ұжымдық шарттарға, жұмыс берушінің актілеріне сәйкес орындауға міндетті.
   Егер сіздің лауазымдық нұсқаулығыңызда, еңбек шартыңызда немес жұмыс берушінің актілерінде тәрбиешінің көмекшісі міндеттерінен бөлек балабақша ғимаратын жөндеу жұмыстарын (эмульсия жағу, кілем жуу, алаңның шөбін жұлу және т.б) атқару көрсетілмеген болса, онда Сіз жоғарыда көрсетілген ғимарат жөндеу жұмыстарын атқаруға міндетті емессіз. Сіз тәрбиеші көмекшісі лауазымынан бөлек жұмыстар атқарған болсаңыз жұмыс беруші аталған жұмыстарға қосымша ақы төлеуге міндетті.

 • Возможно ли увольнение работника без отработки если работодатель и работник согласны согласно статьи 56 пункт 2

  • В соответствии с п.1 ст.56 Трудового кодекса РК, работник вправе по своей инициативе расторгнуть трудовой договор, уведомив об этом работодателя письменно не менее чем за один месяц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи. В трудовом договоре допускается установление более длительного срока уведомления работником работодателя о расторжении трудового договора.
   С письменного согласия работодателя трудовой договор по инициативе работника может быть расторгнут до истечения срока уведомления.
   В рассматриваемом случае, если имеется согласия работодателя, то работник может и не проработать установленный срок.

 • Еңбек заңнамасында еңбек демалысы басталғанға дейін неше күн қалғанда жұмыскер өтініш жазуы керек

  • Қазақстан Республикасының еңбек заңнамасында еңбек демалысына шығу туралы өтінішті білдіру мерзімі белгіленбеген.
   Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің (бұдан әрі-Кодекс) 93 бабына сай жұмыскерлерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берудің кезектілігі жыл сайын жұмыс беруші жұмыскерлер пікірін ескере отырып бекітетін демалыстар кестесіне сәйкес айқындалады не тараптардың келісімі бойынша демалыстар кестесінен тыс белгіленеді және Кодекстің 92 бабына сәйкес жұмыскерге жұмыс істеген бірінші және келесі жылдары үшін жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысы тараптардың келісімі бойынша жұмыс жылының кез келген уақытында берілуі мүмкін.
   Жыл сайынғы еңбек демалысына ақы төлеу – ол басталғанға дейінгі үш жұмыс күнінен кешіктірілмей, ал еңбек демалысы демалыстар кестесінен тыс берілген жағдайда, ол берілген күннен бастап үш жұмыс күнінен кешіктірілмей жүргізіледі.

 • Саламатсыздар ма? Еңбек Кодексінің 85 бабында демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс үшін жұмыскердің қалауы бойынша оған басқа демалыс күні беріледі немесе осы Кодекстің 109 бабында көрсетілген мөлшерде ақы төленеді деп көрсетілген.
  Сұрақ: Егер жұмыскердің қалауы бойынша оған басқа демалыс күні берілген жағдайда, сол күнгі еңбекақысы сақталады ма әлде ол күн жалақысы сақталмайтын демалыс ретінде рәсімделеді ме?

  • Құрметті Жанат!

   Сіздің 2019 жылғы 13 тамыздағы Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасының интернет желісіндегі сайтына жазған сұрағыңыз бойынша келесідей жауап береміз.
   Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің (бұдан әрі -Кодекс) 85 бабының 2 тармағына сәйкес демалыс және мереке күндеріндегі жұмыс үшін жұмыскердің қалауы бойынша оған басқа демалыс күні беріледі немесе Кодекстің 109 бабында көрсетілген мөлшерде ақы төленеді.
   Демалыс және мереке күндері келесі тәртіппен өтеледі:
   1)Басқа демалыс күні беріледі, егер жұмыскердің қалауы бойынша оған басқа күні берілген жағдайда, сол күнгі еңбекақысы сақталады.
   2)Еңбек немесе ұжымдық шарттардың және (немесе) жұмыс беруші актісінің талаптарына сәйкес жоғарылатылған мөлшерде, бірақ жұмыскердің күндік (сағаттық) мөлшерлемесі негізге алына отырып, бір жарым еседен төмен болмайтын мөлшердегі еңбекақы жүргізіледі.

 • Кафе-ресторанның иесі жұмыс уақытында жұмысшыларына ұялы телефондарды қолдануға тыйым салуына және оны орындамаған жағдайда айыппұл төлетуге құқылы ма?

  • ҚР Еңбек кодексіне сәйкес қызметкерлерге қатысты қолданылатын тәртіптік шараларға:
   1) ескерту;
   2) сөгіс;
   3) қатаң сөгіс;
   4) осы Кодекстің 52-бабы 1-тармағының 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17) және 18) тармақшаларында көзделген негіздер бойынша, еңбек шартын жұмыс берушінің бастамасы бойынша бұзу түріндегі тәртіптік жазалар жатады.
   Еңбек кодексімен бұлардан басқа тәртіптік жазаларды қолдануға тыйым салынады.
   Осы орайда, жұмыс берушіңіз тарапынан қызметкерлерге штраф салу практикасы заңға қайшы келеді.
   Сонымен қатар, тәртіптік жаза тәртіптік теріс қылық үшін қолданылатынын атап өткен жөн. Еңбек кодексі бойынша тәртіптік теріс қылық – жұмыскердің еңбек тәртібін бұзуы, сондай-ақ еңбек міндеттерін тиісінше орындамауы болып танылады.
   Өз кезегінде еңбек тәртібі – жұмыс беруші мен жұмыскерлердің Қазақстан Республикасының нормативтік-құқықтық актілерінде, сондай-ақ келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда, жұмыс берушінің актілерінде, құрылтай құжаттарында белгіленген міндеттемелерді тиісінше орындауы болып табылады.
   Демек, егер ұялы телефондарды жұмыс бабында пайдалануға осы аталған құжаттардың бірінде тыйым салынған жағдайда ғана жұмыс беруші ол үшін тәртіптік жаза түрлерін қолдануға құқылы.

 • Мекемеде қызметкер ауыр халде ауруханаға түсіп, 10 күн ес-түссіз жатып 11 күні қайтыс болды, енді ауруханада жатқан 10 күніне больничный лист Еңбек Кодексінің қай баптарының негізі бойынша төленеді?

  • Қазақстан Республикасы Еңбек кодексінің 133-бабының 1-ші және 2-ші тармақтарына сәйкес жұмыс беруші өз қаражаты есебінен жұмыскерлерге еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақы төлеуге міндетті.
   Денсаулық сақтау саласындағы уәкілетті орган бекіткен тәртіппен берілген еңбекке қабілетсіздік парақтары еңбекке уақытша қабілетсіздігі бойынша әлеуметтік жәрдемақылар төлеу үшін негіз болып табылады.
   Марқұмның отбасы мүшелері (әке-шешесі, жұбайы, балалары, бауырлары және т.б.) марқұмның еңбек жарамсыздық жөніндегі парақшасын тапсырған жағдайда төлем жүргізілуі тиіс

 • Ассалаумағалейкум!!! Сіздерден ҚР Еңбек Кодексінде көрсетілгендей тәртіптіп жаза қолдану бойынша: ең алдымен ескерту беру үшін түсініктеме жұмыскерден аламыз, акт толтырамыз, сосын бұйрық шығарамыз ба? толық түсіндіріп берсеңіздер. Сонымен қатар, ол сөгіс, қатаң сөгіс алған жағдайда қандай тәртіппен ол жазаларды береміз. Алдымен еңбек дауларын қарайтын келісім комиссиясы туралы бұйрық шығарамыз ба? Барлығын ретімен түсіндіріп берсеңіздер мынаны былай, мынаны осылай істеу керек деп. Рахмет!

  • Сіздің сұрағыңыздағы жұмыскерге тәртіптік жазаны қолдану тәртібі Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 65 бабында айқын көрсетілген.
   1. Жұмыс беруші тәртіптік жазаны, Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, жұмыс берушінің актісін шығару арқылы қолданады. Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларда, ұлттық басқарушы холдингтің бірінші басшысы тәртіптік жаза қолданған кезде осы Кодекстің 65 және 66-баптарының ережелері қолданылады.
   2. Жұмыс беруші тәртіптік жазаны қолданғанға дейін жұмыскерден жазбаша түсініктеме талап етуге міндетті. Егер екі жұмыс күні өткеннен кейін жұмыскер жазбаша түсініктеме бермесе, онда тиісті акт жасалады.
   Жұмыскердің түсініктеме бермеуі тәртіптік жаза қолдану үшін кедергі бола алмайды.
   3. Әрбір тәртіптік теріс қылық үшін жұмыскерге бір тәртіптік жаза ғана қолданылуы мүмкін.
   4. Жұмыс берушінің жұмыскерге тәртіптік жаза қолдану туралы актісі:
   1) жұмыскер еңбекке уақытша қабілетсіз болған;
   2) жұмыскер мемлекеттік немесе қоғамдық міндеттерді атқару уақытына жұмыстан босатылған;
   3) жұмыскер демалыста немесе вахтааралық демалыста болған;
   4) жұмыскер іссапарда болған кезеңде шығарылмайды.
   5. Тәртіптік жаза қолдану туралы акт шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде тәртіптік жазаға тартылған жұмыскерге қолын қойғызып хабарланады. Жұмыскер жұмыс берушінің актісімен танысқанын қол қойып растаудан бас тартқан жағдайда, тәртіптік жаза қолдану туралы актіде бұл туралы тиісті жазба жасалады.
   Жұмыскерді жұмыс берушінің тәртіптік жаза қолдану туралы актісімен жеке таныстыруға мүмкіндік болмаған жағдайда, жұмыс берушінің актісі шығарылған күннен бастап үш жұмыс күні ішінде жұмыс беруші жұмыскерге хабарламасы бар хатпен тәртіптік жаза қолдану туралы актінің көшірмесін жіберуге міндетті.
   Сонымен қатар, жұмыскерге тәртіптік жаза қолданар алдында Сіз Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 66 бабында көрсетілген тәртіптік жазаларды белгілеу және қолдану мерзімін ескергеніңіз жөн.
   Жұмыскерге тәртіптік шара қолданған кезде жұмыс беруші тәртіптік шара қолдануға негіз болған фактілерді жұмыскерге толық түсіндіруі қажет. Егер жұмыскер қолданылған тәртіптік шарамен келіспесе, ол уәкілетті органдарға немесе жеке еңбек дауларын қарайтын келісім комиссиясына жүгіне алады.
   Қазақстан Республикасының 159 бабына сәйкес жеке еңбек дауларын – келісу комиссиялары, ал реттелмеген мәселелер не келісу комиссиясы шешімінің орындалмауы бойынша соттар қарайды.
   Келісу комиссиясы жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің бірдей санынан тепе-тең негізде ұйымдарда, оның филиалдары мен өкілдіктерінде құрылатын, тұрақты жұмыс істейтін орган болып табылады.
   Келісу комиссиясы мүшелерінің сандық құрамы, оның жұмыс істеу тәртібі, келісу комиссиясы шешімінің мазмұны мен оны қабылдау тәртібі, келісу комиссиясы өкілеттігінің мерзімі, делдалды тарту туралы мәселе жұмыс беруші мен жұмыскерлер өкілдерінің арасындағы жазбаша келісімде не ұжымдық шартта белгіленеді.
   Келісу комиссиясына келіп түскен өтінішті көрсетілген комиссия берілген күні міндетті түрде тіркеуге тиіс.
   Дау өтініш берушінің және (немесе) Қазақстан Республикасының нормативтік құқықтық актілеріне сәйкес берілген өкілеттіктер шегінде ол уәкілеттік берген өкілдің қатысуымен қаралады.
   Келісу комиссиясы дауды өтініш тіркелген күннен бастап он бес жұмыс күні ішінде қарауға және дау тараптарына шешімнің көшірмесін оны қабылдаған күннен бастап үш күн мерзімде беруге міндетті.
   Келісу комиссиясының шешімі, жұмысқа қайта алу туралы дауды қоспағанда, онда белгіленген мерзімде орындалуға тиіс.
   Келісу комиссиясының шешімі белгіленген мерзімде орындалмаған жағдайда, жұмыскер немесе жұмыс беруші сотқа жүгінуге құқылы.
   Келісу комиссиясының тараптары келісу комиссиясының мүшелерін Қазақстан Республикасы еңбек заңнамасының негіздеріне, келіссөздер жүргізу машығын дамытуға және еңбек дауларында консенсусқа жетуге жыл сайын оқытуды жүргізуге міндетті.

 • Қазақстан Республикасының Еңбек кодексінің 52-бабы 1-тармағы 24-тармақшасында жұмыс беруші өз бастамасы бойынша зейнеткерлік жасқа толған азаматтармен еңбек шартын бұза алады делінген. Соған байланысты еңбек шартын бұзу міндетті ме және тәртібі қалай екенін түсіндірсеңіз ?

  • Біріншіден, жұмыс беруші зейнеткерлік жасқа толған азаматтармен еңбек шартын бұза алады («Қазақстан Республикасында зейнетақымен қамсыздандыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес ерлер үшін – 63 жас, әйелдер үшін – 59 жас).
   Екіншіден, жұмыс беруші зейнеткермен келісім бойынша еңбек шартының мерзімін жыл сайын ұзарту арқылы жұмыста қалдыра алады.
   Үшіншіден, жұмыс беруші еңбек шартын бұзатыны жөнінде зейнеткерлік жасқа толған күнінен кейін және еңбек шартын бұзу күніне дейін кемінде бір ай қалғанда жұмыскерді хабардар етеді және өтемақы төлеуі тиіс.
   Төртіншіден, өтемақының мөлшері ұжымдық, еңбек шартында көрсетілуі мүмкін, егер көрсетілмеген болса, жұмыс беруші өзінің актісімен айқындайды. Практикада бір айлық жалақы мөлшерінде төленуде, кейбір кәсіпорындар жұмыс өтіліне қарап 3 айлық жалақыға дейін төлем жүргізуде.
   Бесіншіден, бір ерекшелік мемлекеттік қызметшілерге қатысты, олармен еңбек қатынастарын тек бір жылға ғана созуға болады.

 • Добрый день! В организации работники, работающие по пятидневке с двумя выходными днями: суббота и воскресенье, с их письменного согласия допускаются к работе в выходные дни. Является ли работа в выходные, праздничные дни сверхурочной? Распространяются ли на работу в выходные/праздничные дни ограничения, принятые для сверхурочной работы, т.е. не более 120 часов в год? Существует ли предельное количество привлечения к работе в выходные дни?

  • Уважаемый Ибрагимов Нурдаулет!

   Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, а продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 часов, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом (далее – Кодекс).
   В частности, сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда – один час.
   Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год (п.1 и 2 ст.78 Кодекса). Тогда как, привлечение работника в выходные дни регламентируются ст.84-86 Кодекса.
   Следует отметить, что при ведении учета рабочего времени, отдельно учитываются время сверхурочных работ, выходные, праздничные дни (п.2 ст.79 Кодекса).
   Кроме того, государственные гарантии в области оплаты труда работников включают:
   – оплату за работу в сверхурочное время;
   – оплату за работу в праздничные и выходные дни.
   На основании изложенного, время привлечения к работам в выходные и праздничные дни не относится к времени привлечения к сверхурочным работам и учет по нему ведется отдельно, тем самым Кодекс не устанавливает ограничение по количеству привлечения на работу в выходные и праздничные дни.
   Тем самым, при привлечении работника в выходные дни продолжительность рабочего времени не должно превышать 8 часов (с возможностью привлечения к сверхурочной работе на общих основаниях).

 • Менің Сізден сұрайын дегенім, 2018 жылғы алынбай қалған сауықтыру жәрдемақысын (оздоровительный пособия) осы жылы алсам болама және осы 2019 жылдың сауықтыру жәрдемақысын (оздоровительный пособия) жылдың соңында ала алам ба?

  • ҚР Еңбек кодексінің 139-бабының 10-тармағына сәйкес мемлекеттік бюджет есебінен ұсталатын азаматтық қызметшілерге лауазымдық айлықақы мөлшерінде сауықтыруға арналған жәрдемақы төлене отырып, ұзақтығы күнтізбелік отыз күннен кем болмайтын жыл сайынғы ақы төленетін негізгі еңбек демалысы беріледі.
   Азаматтық қызметшілерге жыл сайынғы ақы төленетін еңбек демалысын берген кезде сауықтыруға арналған жәрдемақы күнтізбелік жылда бір рет төленеді.
   Қарастырып отырған жағдайда, еңбек лауазымның айлықақы мөлшерінде жәрдемақы тек еңбек демалысы берілген кезде төленуге тиісті, бұл дегеніміз 2019 жылы еңбек демалысына шыққан жағдайда тек ағымдағы жылға арналған сауықтыруға арналған жәрдемақыны аласыз.

 • Еңбек кодекстің 49.1 және 50.3 бабы бойынша жұмыстан босату, оған келісім керек па сол жонинде түсиндіріп жиберсеңіз?

  • Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің (бұдан әрі – ҚР ЕК) 49 бабы 1) тармақшасы және 50 бабы 3 тармағы негізінде еңбек шартын тоқтату ҚР ЕК 50 бабы 2 тармағында ескерілген талаптардан өтіп, егер ондай құқық еңбек шартында жасасқан кезде тараптардың келісімі бойынша ескерілсе, еңбек шартын тоқтату жұмыс берушінің құқығы болып табылады және бөлек келісімді жасауды талап етпейді.
   Бұл жағдайда еңбек шартында мөлшері тараптардың келісімімен белгіленетін, өтемақы төлемі ескерілуге тиіс. Еңбек шартын тоқтату күнін жұмыс беруші белгілейді.
   Еңбек шартын тоқтату, ҚР ЕК 61 бабына сәйкес шығарылатын жұмыс берушінің бұйрығымен рәсімделеді.

   Басқарма
   басшысының орынбасары Е.Есіркепов

  • Қазақстан Республикасының Еңбек Кодексінің (бұдан әрі – ҚР ЕК) 49 бабы 1) тармақшасы және 50 бабы 3 тармағы негізінде еңбек шартын тоқтату ҚР ЕК 50 бабы 2 тармағында ескерілген талаптардан өтіп, егер ондай құқық еңбек шартында жасасқан кезде тараптардың келісімі бойынша ескерілсе, еңбек шартын тоқтату жұмыс берушінің құқығы болып табылады және бөлек келісімді жасауды талап етпейді.
   Бұл жағдайда еңбек шартында мөлшері тараптардың келісімімен белгіленетін, өтемақы төлемі ескерілуге тиіс. Еңбек шартын тоқтату күнін жұмыс беруші белгілейді.
   Еңбек шартын тоқтату, ҚР ЕК 61 бабына сәйкес шығарылатын жұмыс берушінің бұйрығымен рәсімделеді.

 • Гульзат Аманжоловна Карабаева
  Жуалынский район, село Б. Момышулы

  Добрый день! У меня вопрос по расторжению трудового договора с пенсионером. В одной из школ нашего района директором школы был заключен трудовой договор на неопределенный срок с пенсионером на должность даборанта. В настоящее время данный директор уволился. Пенсионер занимает должность лаборанта уже 9 лет и увольняться по собственному желанию не собирается. Имеет ли право расторгнуть договор с данным лаборантом вновь назначенный исполняющий директор школы?

  • Уважаемая Гульзат Аманжоловна!
   В соответствии с пп.24 п. 1 ст. 52 Трудового кодекса РК (далее – Кодекс), работодатель имеет право расторгнуть трудовой договор в случае достижения работником пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК», с правом ежегодного продления срока трудового договора по взаимному согласию сторон.
   Что касается процедурной части, расторжение трудового договора по основанию, предусмотренному подпунктом 24) пункта 1 статьи 52 настоящего Кодекса, допускается по достижении работником пенсионного возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 Закона РК «О пенсионном обеспечении в РК», с уведомлением работника после достижения им пенсионного возраста не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора и выплатой компенсации в размере, определяемом трудовым, коллективным договорами и (или) актом работодателя.
   На основании изложенного, уведомление работнику может быть предоставлен только после достижения им пенсионного возраста не менее чем за один месяц до даты расторжения трудового договора.

 • 2016 жылдың 1 қаңтарынан қолданысқа енгізілген ҚР Еңбек Кодексінің 56 бабы 1 тармағында Жұмыскердің бастамасы бойынша еңбек шартын бұзу тәртібінде жұмыс берушіге 1 ай бұрын хабарлау керек делінген.
  Жұмыскер жаңа жұмыс орнына жұмысқа шыққысы келіп еңбек шартын бұзбақ болса 1 ай бойы күту керек пе? Жаңа жұмысқа шыққысы келіп бұрынғы жұмыс орнында 1 ай жүргенге дейін жаңа жұмысынан айырыл қалу мүмкіндігі бар ғой.

  • ҚР Еңбек кодексінің 56 бабы 1 тармағына сәйкес жұмыскер жұмыс берушіні кемінде бір ай бұрын жазбаша хабардар ете отырып, еңбек шартын өзінің бастамасы бойынша бұзуға құқылы.
   Еңбек шарты жұмыскердің бастамасы бойынша жұмыс берушінің жазбаша келісімімен, осы баптың 1 тармағында көзделген хабардар ету мерзімі аяқталғанға дейін бұзылуы мүмкін

 • Білім беру ұйымдарында оқып жүрген жұмыскерлерге сынақтар мен емтихандар тапсыру, дипломдық жұмысты дайындау мен қорғауға оқу демалысы берілген кезде жұмыскердің жалақысы толық көлемде сақтала ма? Немесе мамандықтарына байланысты ма?

  • ҚР Еңбек кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 98-бабы бойынша білім беру ұйымдарында оқып жүрген жұмыскерлерге сынақтар мен емтихандарға дайындалу және оларды тапсыру, зертханалық жұмыстарды орындау, дипломдық жұмысты (жобаны) дайындау және қорғау, әскери оқытылған резервті даярлау бағдарламаларынан өту үшін оқу демалыстары беріледі.
   Оқу демалысына ақы төлеу келісімдерде, ұжымдық, еңбек шарттарында, оқу шартында айқындалады.

 • Прошу Вас дать разъяснение по поводу ст. 83 ТК РК и ст. 68 ТК РК .У нашей организации по сменный график работы, если согласно ст. 83 ТК РК Продолжительность отдыха работника между сменами должна быть не менее 12 часов, а ст. 68 ТК РК гласит, что Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю.

  • Нормальная продолжительность рабочего времени не должна превышать 40 часов в неделю, а продолжительность ежедневной работы не может превышать 8 часов, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом (далее – Кодекс)
   В частности, сверхурочные работы не должны превышать для каждого работника в течение суток два часа, а на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда – один час.
   Общая продолжительность сверхурочных работ не должна превышать двенадцать часов в месяц и сто двадцать часов в год (п.1 и 2 ст.78 Кодекса).
   Тогда как, привлечение работника в выходные дни регламентируются ст.84-86 Кодекса.
   Следует отметить, что при ведении учета рабочего времени, отдельно учитываются время сверхурочных работ, выходные, праздничные дни (п.2 ст.79 Кодекса).
   Кроме того, государственные гарантии в области оплаты труда работников включают:
   – оплату за работу в сверхурочное время;
   – оплату за работу в праздничные и выходные дни.
   На основании изложенного, время привлечения к работам в выходные и праздничные дни не относится к времени привлечения к сверхурочным работам и учет по нему ведется отдельно.
   Вместе с тем, продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха работника между окончанием работы и ее началом на следующий день (рабочую смену), согласно требованию, ст.83 Кодекса не может быть менее двенадцати часов, это связано с физиологическими возможностями работника (утомление или перегрузка работника), тем более водитель, чья работа считается опасным, может повлечь тяжкие последствия, включая производственные травмы и аварии.
   Тем самым привлечение работника к работе более 12 часового рабочего дня является недопустимым.

Пікір үстеу

Э-пошта мекенжайыңыз жарияланбайды. Міндетті өрістер * таңбаланған

Перейти к верхней панели