Бюджеттік бағдарламасы 2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

приказ 124 —

Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

2-қосымшасы

 

Бюджеттік бағдарламасы

270 — Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасы

2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және  атауы: 001- «Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске     асыру жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                     Есиркепов Ернар Сериккалиевич –  Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасының басшының орынбасары

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі – Жамбыл облыс әкімдігінің 2016 жылғы 27  қазандағы № 316 қаулысы «Жамбыл облыс әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасы» КММ Ереже, Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы «Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды) әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидаларын және олардың мазмұнына қойылатын талаптарды бекіту тарулы» №195 бұйрығы, Жамбыл облыстық мәслихатының 2018 жылғы 13  желтоқсандағы № 30-3 шешімі.

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне  байланысты       облыстық_

мазмұнына қарай                   Облыстағы еңбек қатынасын реттеу саласындағы саясатын жүзеге асыру үшін басқармаға жүктелген функцияларды орындау

іске асыру түріне қарай         жеке

ағымдағы/даму                        ағымдағы                                     

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты — Стратегиялық басымдықтарды және әлеуметтік-экономикалық дамудың негізгі бағыттарын қалыптастыру, жоспарланған кезеңге облыстық бюджет жобасын әзірлеу, жергілікті атқарушы органдар қызметінің тиімділігін бағалау, мемлекетттік мүлік мәселелері бойынша өкілеттілік.

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері— Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% -ға игерілуін қамтамасыз ету. Өндірістік жарақаттану деңгейін төмендету, жойылған еңбек заңнамасын бұзушылықтардың үлес салмағын ұлғайту, анықталған  бұзушылықтардың жалпы санына қарағанда.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) — Облыстағы еңбек қатынасын реттеу саласындағы саясатын жүзеге асыру үшін басқармаға жүктелген функияларды орындау. Қызметкерлердің айлық жалақы қорымен әлеуметтік аударымдарға, ел ішіндегі іссапарлар мен қызметтік сапарлар және өзгеде ағымдағы щығындарына, жанар-жағар май сатып алу және өзге қорларды сатып алу шығындарына, байланыс шығындарын қаржыландыру және толық игеру.

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6 7
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың.теңге 62654,0 66963,0 66576,0 66345,0 67309,0
Жергілікті бюджет есебінен мың.теңге 62654,0 66963,0 65413,0 66345,0 67309,0
Республикалық бюджет есебінен мың.теңге 0 0 1163,0 0 0

               

Бюджеттік бағдарламаның коды мен атауы: 001- «Жергілікті деңгейде еңбек қатынасын реттеу саласындағы мемлекеттік саясатты іске асыру    жөніндегі қызметтер»

Бюджеттік кіші бағдарламаның түрі:        011- «республикалық бюджет есебінен»

Мазмұнына байланысты                             трансферттер

Ағымдағы/даму                                             ағымдағы

Бюджеттік кіші бағдарламаның сипаттамасы (негіздемесі) —  ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеруге берілетін ағымдағы нысаналы трансферттер

                                             

Тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл жоспары 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Мекеме қызметкерлерін уақытылы қосымша еңбек ақысымен қамтамас ету барлығы

штаттан тыс қызметкерлер

адам  

Х

 

 

Х

 

 

9

 

 

Х

 

 

Х

 

 

 

Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл жоспары 2019 жыл 2020 жыл 2021 жыл
Ең төменгі жалақы мөлшерінің өзгеруіне байланысты азаматтық қызметшілердің жекелеген санаттарының, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдар қызметкерлерінің, қазыналық кәсіпорындар қызметкерлерінің жалақысын көтеру шығыстары мың.теңге х х 1163,0 х х
Барлығы мың.теңге х х 1163,0 х х

 

 

 

 

Тікелей нәтиже көрсеткіштері

Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017  жыл 2018 жыл жоспары 2019 жыл 2020жыл 2021жыл
Мекеме қызметкерлерін уақытылы еңбек ақысымен қамтамас ету барлығы

штаттық бірлік

штаттан тыс қызметкерлер

адам х

 

 

 

х 27

 

18

9

х х
Кеңсе тауарлармен және жабдықтармен қамтамасыз етілген қызметкерлер адам х х 25 х х
байланыс  абонеттік номерлер саны дана х х 14 х х
Қызметкерлерді ИНТЕРНЕТ жүйесімен қамтамасыз ету дана х х 1 х х
Отын, жанар-жағар май материалдары мен жөндеу қызметін көрсету қызметтік автокөліктер саны дана х х 2 х х
Бюджеттік кіші бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017  жыл 2018 жыл жоспары 2019 жыл 2020жыл 2021жыл
Басқарманың қызметкерлеріне еңбекақыларын, демалысақыларын және жәрдемақыларын қолданыстағы заңнамаларына сәйкес уақытылы төлеу мың.теңге х х 38410 37501,2 37501,5
Жұмыс берушілердің жарналарын уақытылы төлеу мың.теңге х х 1392 1278 1278
Басқарма қызметімен байланысты төлемдерді уақтылы жүргізу мың.теңге х х 5574 2888,7 2989,8
Басқарма қызметімен және тауарларды сатып алуға байланысты төлемдерді уақтылы жүргізу мың.теңге х х 5581 8960,2 9273,0
Қызметкерлердің іс-сапар шығындарының уақытылы өтелуін қамтамасыз ету мың.теңге х х 14456 15716,5 16266,6
Барлығы х х 64413 66345,0 67309,0

 

 

 

  Бюджеттік бағдарламаларды (кіші бағдарламаларды)

әзірлеу және бекіту (қайта бекіту) қағидалары

 және олардың мазмұнына қойылатын талаптардың

   2-қосымшасы

        Жамбыл облысы әкімдігінің

 еңбек инспекциясы    басқармасының басшының

2018   жылғы « 19 » желтоқсандағы

                                                                   №   124 — Ө  бұйрығы

 

 

 

Бюджеттік бағдарламасы

2701751 — Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасы

2019-2021 ЖЫЛДАРҒА АРНАЛҒАН

 

Бюджеттік бағдарламаның коды және  атауы:   003- «Мемлекеттік органның күрделі шығыстары»

Бюджеттік бағдарлама басшысы                         Есиркепов Ернар Сериккалиевич –  Жамбыл облысы әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасының басшының орынбасары

Бюджеттік бағдарламаның нормативтік-құқықтық негізі — Жамбыл облыс әкімдігінің 2016 жылғы 27  қазандағы № 316 қаулысы «Жамбыл облыс әкімдігінің еңбек инспекциясы басқармасы» КММ Ереже

Бюджеттік бағдарламаның түрі:

мемлекеттік басқару деңгейіне  байланысты       облыстық_

мазмұнына қарай                   мемлекеттік функцияларды, өкілеттіктерді жүзеге асыру және олардан туындайтын мемлекеттік қызметтерді    көрсету;

        ске асыру түріне қарай         жеке

ағымдағы/даму                        ағымдағы

 

Бюджеттік бағдарламаның мақсаты — Материалдық-техникалық қамтуға шығындар (мемлекеттік органдар қызметіне активтерді сатып алу)

Бюджеттік бағдарламаның түпкілікті нәтижелері — Қаржы жылына жоспарланған бюджеттік қаражаттардың 100% -ға бөлініп игерілуін қамтамасыз ету, негізгі құралдар мен материалдық емес активтерді сатып алу, оны бағдарламалық қамтамасыз ету.

Бюджеттік бағдарламаның сипаттамасы (негіздеме) — Мемлекеттік органдарды материалдық-техникалық жарақтандыру

 

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар, барлығы

Бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020жыл 2021 жыл
1 2 3 4 5 6 7
«Мемлекеттік органның күрделі шығыстары» мың.теңге 737,0 14223,0 765,0 792,0 819,0
Жалпы бюджеттік бағдарлама бойынша шығыстар мың.теңге 737,0 14223,0 765,0 792,0 819,0

 

 

тікелей нәтиже көрсеткіштері Өлшем бірлігі есептi жыл ағымдағы жыл жоспары Жоспарлы кезең
2017жыл 2018 жыл 2019 жыл 2020жыл 2021 жыл
Материалдық емес активтерді, машиналар, жабдықтар, өндірістік және шаруашылық мүккамал құралдарын сатып алу дана  

14

 

192

 

52

 

10 10
Көлік құралын сатып алу дана 0 1 0 0 0

 

 

 

 

 

 

                

Перейти к верхней панели